Ana Sayfa RESMİ GAZETE 8 Nisan 2018 41 Görüntüleme

31 Mart 2018 Tarihli ve 30377 Sayılı Resmi Gazete

31 Mart 		 		 2018 Tarihli ve 30377 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME
VE İDARE BÖLÜMÜ

 


BAKANLAR KURULU
KARARLARI


2018/11404      İstanbul
İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli (Atatürk) Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar


2018/11406      İstanbul
İli, Eyüpsultan İlçesi, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan Edilmesi Hakkında Karar


2018/11412      Sınır ve
Koordinatları Gösterilen Alanın “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar


2017/11414      Bazı
Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar


2018/11415      Bazı
Alanların “Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak
Tespit Edilmesi Hakkında Karar


2018/11500      Uyumlu
Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı
Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar

 

ATAMA
KARARLARI


> Çevre ve Şehircilik,
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Millî
Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 


YÖNETMELİKLER


> 406 Sayılı Telgraf ve
Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat
Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği


> Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


> Haliç Üniversitesi
Burs Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


> Haliç Üniversitesi Yaz
Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


> İstanbul Teknik
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

 


TEBLİĞ


> Kamu İhale Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 


İLÂNLARa – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları


b
– Çeşitli İlânlar


> T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

Tema Tasarım | Osgaka.com