Ana Sayfa SINAVLAR 8 Nisan 2018 42 Görüntüleme

EKPSS’de neler değişti?

EKPSS’de neler değişti?

EKPSS yönetmeliğinde 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Daha
önce yapılan açıklamanın gereğini yapmak üzere,

1- EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla
çıkarıldı.

2- Her iki yılda bir EKPSS yapılmaya devam edilecek. Ancak aynı dönemde sadece
bir EKPSS sonucu geçerli olacak ve öğrenim durumu farklı se sadece üst öğrenim
sonucuna ait yılın EKPSS’si geçerli olacak.

İŞTE YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

ESKİ MADDE

(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem
için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme
işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.

YENİ MADDE

MADDE 1- 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna
Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir
alınır.

(3) Kura kaydı yaptıran adaylar dört sene içerisinde gerçekleştirilen engelli
memur alımlarına başvurabilir.”

ESKİ MADDE

Madde 9 – (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki sene
içerisinde yapılacak sınava kada
r geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni
bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar
geçerli olmaya devam eder.

YENİ MADDE

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki
sene içerisinde yapılacak sınava kadar” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ MADDE

Madde 13 – (1) Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS
sonucu ve kura sonucu yerleştirme yöntemleri kullanılır.
a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına
yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Adaylar, ilan edilen
kadrolara EKPSS puanı ana alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. Aynı puanı
alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun
aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır

YENİ MADDE

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna
göre yerleştirme yöntemleri uygulanır.
a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına
yerleştirilmelerinde EKPSS’de alman puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği
devam eden birden fazla EKPSS
puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden
almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen
kadrolara EKPSS puanı ana alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. ilan edilen
kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde
diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde
yaşı büyük olana öncelik tanınır.”

ESKİ MADDE

(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen
ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramaz.

YENİ MADDE

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi
bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği
devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı
veya kura kaydıyla başvuru
yapamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları
yapıldığı tarihten itibaren dört sene geçerlidir,”

ESKİ MADDE

Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
c) Dönem: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura sonucuna göre yapılan
yerleştirme ve atamaları kapsayan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik
süresini,

YENİ MADDE

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Tema Tasarım | Osgaka.com