Ana Sayfa KAMU 9 Nisan 2018 37 Görüntüleme

Bakanlık, detaymaxinet raporunu açıkladı

Bakanlık, detaymaxinet raporunu açıkladı

Detaymaxinetle ilgili kamuyoundaki ilk haber, 27 Mart 2018 tarihinde memurlar.net’te
yayımlanmıştı. Tıklayınız.

Haberde, alınan bilgisayarların günde 8 saat açık tutulmasıyla, yüzde 300-400
kar vaat eden sistemin yeni bir dolandırıcılık türü olduğu belirtilmişti. Bu
haber sonrasında sisteme üye olan bazı memur arkadaşlarımız serzenişte bazıları
da tehditte bulundu. Sistemin yeni bir dolandırıcılık türü olduğu diğer haber
sitelerinde de yer alınca, bu kez detaymaxinet üyeleri, şirketin vergi verdiğini,
Google SEO ve Digital Reklam işi yapmaya başladığını belirterek sistemi savunmaya
devam ettiler.

Ancak aşağıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi açıklaması yer almaktadır.
Bu açıklamaya göre şirket gelirleri 3 milyon dolar, taahhüt edilen kazanç ise
57 milyon dolardır. Sistemin devam etmesi mutlak surette sistem yeni üye girmesi
gerekmektedir. Bakanlık şirket yöneticileri hakkında Savcılığa suç duyurusunda
bulunduğunu da belirtti.

İŞTE GÜMTÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Detay Maxinet Denetim Sonucuna İlişkin Basın Duyurusu

Kamuoyunda “Detay Maxinet” ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan “Detay
Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
” ve “Detay Maxinet Teknolojileri
Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
” unvanlı şirketler nezdinde 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
yapılan denetim neticesinde;

Detay Maxinet sistemine üye olacak kişilere, sisteme dahil olunması ve satın
almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan süreler içerisinde
online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcıların
tavsiye edilerek kazandırılması halinde ayrıca tavsiye kazancı elde edilebildiğinin
vurgulandığı,

* Sisteme üyelik işleminin Referans Anahtar Kodu olarak ifade edilen ve sisteme
daha önce üye olan kişinin tavsiye etmesine dayalı olarak gerçekleştirildiği,

* 06/01/2017-16/02/2018 tarihleri itibariyle Detay Maxinet sistemine üye olan
toplam 18.352 adet katılımcıdan “Gümüş ve Altın Paket” bedeli olarak
16.256.624,00 $ toplandığı , buna karşılık 5.606.814,60 $ ödeme yapıldığı,

* Sistemin, Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirler
yaklaşık olarak 3.296.603,64 $ iken
, Detay Maxinet sistemine üye olan
kişilere taahhüt edilen
yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57.586.554,68
$ tutarında teşekkül ettiği
, sistemde yer alan üyelere taahhüt edilen
günlük gelir, prim ödemeleri ve kariyer bonusları gibi gelir kalemlerinin ödenebilmesi
için daha yüksek oranlarda Google SEO ve Digital Reklam Hizmet gelirinin elde
edilmesi gerektiği, dolayısıyla sistemde yer alan üyelere vaat edilen ödemelerin
gerçekleştirilebilmesi için gereken Google SEO ve Digital Reklam Hizmeti gelirlerinin
taahhüt edilen ödemeleri karşılamada sınırlı kaldığı,

* Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerin, sisteme
kayıt olan kişilere taahhüt edilen ödemeleri yetecek ölçüden uzak kaldığı,
belirlenen kazanç sisteminin üye genişlemesine dayalı bir piramit sistem
olduğu
,

Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin 6502
sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, “Detay Maxinet V3”
Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde
edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer
bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu , sistemde
esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu
, alt kollarda
yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan
diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer
üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi
çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem
özelliklerinin
bulunduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen hususlar doğrultusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek
üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında
yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir
çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler
çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tema Tasarım | Osgaka.com